От 2 до 4 декември 2009 г. в гр. София се проведе Федеративен съвет. Беше приет […]
Народният представител Георги Божинов, депутат от „Коалиция за България“ е депозирал пред Председателя на парламента проект за […]
На 9 април председателят на федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис съвместно с ръководители на професионални […]
Съгласно одобрения план за действие на микропроект № 5872 през месец април ще бъдат организирани и […]
През месец януари т.г. успешно положиха изпити за придобита квалификация първите работници и служители на „ВиК” […]
Във „ВиК” ЕАД – гр. Бургас продължава обучението на персонала по компонентите „Вътрешни ВиК мрежи”, „Външни ВиК мрежи” и „Административно обслужване”. […]
Под номер 5782 е проекта на Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, който ще се осъществи с финансовата помощ на […]
На 8 февруари се навършват 20 години от учредяването на първия свободен и независим синдикат в […]
Анекс към Колективния трудов договор в Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) бе сключен на 2 декември. Съгласно […]
Федерация „СИВ”-„Подкрепа” защити проект по Социално инвестиционния фонд (СИФ), чиято цел е институциализиране и създаване на […]
На 18 декември бе сключен Отрасловия колективен трудов договор за дейностите от стро­и­тел­с­т­во­то, стро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия, бла­го­ус­т­ройс­т­во­то, […]
В изпълнение на микропроект  № 5872 стартира социологическо проучване сред строителните фирми в цялата страна. След […]