На проведения на 20 юни 2011 г. редовен Конфедеративен съвет на КТ“Подкрепа“ бе представен анализ за […]
Двата синдиката – Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“-КНСБ, съвместно със Съюза на ВиК операторите в Република […]
В ИА „Главна инспекция по труда“ вече е регистриран новия ОКТД за заетите в строителството и строителната […]
Европейската федерация на синдикатите в строителството и дърводобива (EFBWW), в която е представен и швейцарския синдикат […]
Искане на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“ относно осъществяването на контрол по прилагането […]
Във връзка с организацията и провеждането на VІІІ-та редовна национална конференция на федерацията бяха взети следните […]
Ръководството на КТ „Подкрепа“ разполага с разработвания от Министерството на финансите проект на мерки за ограничаване […]
На 7 септември 2010 г. бе подписан новия браншов КТД за работещите в пътното строителство, пътното […]
За трите бранша, обхващащи членовете на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2011 г. На […]
ИС на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ депозира становище относно пенсионната реформа. Текстът на становището можете да прочетете ТУК
Заключителна конференция по проекта „Mobiljobs“ бе проведена от 8 до 10 юни 2010 г. в гр. […]
С решения на Федеративния съвет на Ф „СИВ” – „Подкрепа”от 31.03.2010 г., и на Изпълнителния съвет […]