Агенция „Пътна инфраструктура“ е специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Агенцията отговаря за изграждането и поддръжката на автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват пътната мрежа на Република България