Провежда се семинар на синдиката на работещите в строителството и индустрията за строителни материали в Сърбия (SRGIGMS) на тема ролята и мястото на синдикатите на строителните работници в процеса на присъединяване към ЕС.

По време на мероприятието подробна презентация относно “Европейски социален модел, роля на синдикатите в процеса на присъединяване и предизвикателства пред строителния сектор” изнесе заместник-председателят на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Йордан Йорданов. Събитието се организира в сътрудничество с Европейския център за работнически въпроси (EZA) и ACV Building – Industry & Energy, Белгия.