Провежда се редовен федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град София.

В дневния ред на мероприятието е заложен отчет на Изпълнителния съвет за периода 28.09.2023 г – 29.11.2023г., отчет по изпълнение на бюджета на Федерацията за III-то тримесечие за годината, както и приемане на бюджета на Ф “СИВ” за предстоящата 2024-та година.

По време на съвета бяха представени и новите председатели, избрани на редовните изборни събрания по структурите, а именно Емилия Нинова – ВиК Плевен, Анелия Иванова – ВиК Кърждали и Веселин Петров – ВиК Перник.

Категория: