Във връзка с проект „Towards a New Start of Industrial Relations in Construction in Central and East European Countries 2.0“, стартиращ от 1.09.2022 година, лидерът на проекта FIEC обявява конкурс за избор на изпълнител за проучване на пазара на труда в строителния сектор в България, като крайният срок за подаване на документите от заинтересованите страни е 23.11.2022 година. Документите могат да бъдат подадени на email адрес на Федерацията или на съответния адрес: ул. „Ангел Кънчев“ 2, 1000 София, България.

Повече информация може да бъде открита тук

Категория: