Във връзка с проект „Towards a New Start of Industrial Relations in Construction in Central and East European Countries 2.0“, стартиращ от 1.09.2022 година, лидерът на проекта FIEC обявява конкурс за избор на изпълнител за проучване на пазара на труда в строителния сектор в България. Повече информация може да бъде открита тук

Категория: