Това заяви вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ Иоанис Партениотис по време на проведената вчера /27 април/ в БТА заключителна пресконференция по проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”. „Нейното въздействие е в няколко аспекта – от една страна, върху пазара на труда с възникването на нови професии и работни места, а от друга – въздействието й върху различните сектори. „Дигитализацията оказва влияние и върху необходимостта от повишаване на квалификация и добиване на нова квалификация в зависимост от инвестиционните намерения на фирмите, в които тези хора са заети“, поясни той и добави, че цифровизацията на строителния сектор е все още в начална фаза и ще бъде една от темите, по която предстои много работа и развитие. Инж. Партениотис благодари на КСБ за отличното партньорство по проекта и подчерта, че планират съвместните им инициативи да продължат да се развиват.

В пресконференцията участие взеха и Валентин Николов, изп. директор на КСБ, Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, Нина  Георгиева, експерт „Организационна политика“ в Камарата на строителите в България (КСБ) и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, която бе модератор на събитието.

Йордан Йорданов посочи, че идеята на проекта се основава на желанието да се подобри социалният диалог в сектор „Строителство“ в България. „Тази необходимост е решаваща за редица европейски държави, в които социалният диалог е слабо развит и е нужно неговото засилване“, сподели той. Зам.-председателят на  Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ подчерта, че проектът SUSODCO поставя акцент върху изграждането и укрепването на капацитета на националните секторни социални партньори чрез персонализирана методология за изследване на социалния диалог и събития за изграждане на капацитет, които могат да бъдат прехвърлени в други сектори.

Експертът в отдел „Организационна политика“ в КСБ Нина Георгиева представи кратко описание на събитията за изграждане на капацитет и приоритетните теми за социален диалог в България. „Изключително много бяха приоритетните теми, които засегнахме по-време на виртуалните събития по проекта. Фокус за нас беше да изградим капацитет в експертите и служителите на работодателските и синдикалните организации за ефективно организиране на социалния диалог на национално равнище, както и тяхното ефективно участие в реализацията му на европейско ниво“, поясни тя.

Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов запозна присъстващите на пресконференцията с приноса на браншовата организация по темата за командированите работници в строителния сектор. „Ние заедно с КТ „Подкрепа“ имаме дългосрочно сътрудничество по този въпрос.  В момента представяме проекта SUSODCO, но той е част от една цяла поредица от различни други инициативи“, сподели той. Николов коментира, че темата за командированите работници е много сложна  и по нея има пропуски и в европейското законодателство. От думите му стана ясно, че особено силно проблемът се е откроил по време на пандемията. „Ние от години сме запознати с казуса и полагаме сериозни усилия, резултатите все още са малки, но ще продължим да работим в тази сфера“, каза Николов.

Участниците в пресконференцията се обединиха около мнението, че държавата трябва в най-кратки срокове да приеме методика за индексацията на договорите в строителството, защото в противен случай ще бъде застрашено реализирането на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми. „Всеки ден в КСБ получаваме по четири-пет сигнала от фирми, които изпитват затруднение да завършват обектите си. Решението на проблема не търпи отлагане“, категоричен бе Валентин Николов.

 

Проектът SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство” обединява секторни социални партньори от строителната индустрия (синдикати и работодателски организации) от България, Хърватия, Кипър, Гърция Унгария и Словения, както и Европейския строителен синдикат EFBWW. Асоциираните партньори, подкрепящи изпълнението на дейностите, са BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC и SME United. България е представена от КСБ, синдиката на строителната индустрия – КТ „Подкрепа”, и Института за обучения на екип в международни организации ITPIO. Основната цел на SUSODCO е да изгради и подобри капацитета на партньорите за успешно и активно сътрудничество в областта на социалния диалог.

Партньори по проект SUSODCO: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY.

susodco.eu: SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION, November 2021

Категория: