Провежда се Федеративен съвет на Ф “СИВ” – “Подкрепа” в град Дряново. На съвета присъстват членове от 38 секции и предприятия. В дневния ред на събитието за обсъждане са отчет на Изпълнителния съвет за периода 08.10.2021 – 23.03.2022, приемане на бюджета на Федерацията за 2022 година и представяне на изпълнението на проекти, в които участва Ф “СИВ” – “Подкрепа”.

Категория: