Строителен квалификационен център (СКЦ) към ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ”-„Подкрепа“ (Ф„СИВ”–„Подкрепа“) обучи 152 безработни лица по проект „ХОРИЗОНТИ 3” през тази година.

Проектът се реализира на Конфедерално ниво, като част от Националния план за изпълнение на заетостта и цели повишаване на конкурентоспособността, и подобряване достъпа до пазара на труда на неравнопоставени групи – продължително безработни лица. Партньори на синдиката по проекта са местната власт, в лицето на кметовете на общини, Агенция по заетостта и бизнеса.

СКЦ на Ф„СИВ”–„Подкрепа“ повиши степента на професионална квалификация на общо седем групи обучаеми в специалостите „Озеленител” и „Помощник в строителството” в партньорство с общините Видин, Ветово, Горна Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш и Сухиндол, за периода февруари – май 2018 г.40 % от обучаемите ще започнат работа на трудов договор непосредствено след придобиване на квалификацията, а четирима от тях вече работят на постоянен трудов договор.

Проектът набира популярност сред все повече общини и броят на заявилите желание да участват ежегодно нараства. Важно е да се полагат общи усилия, както от социалните партньнори за активизиране на трайно безработните лица, така и от самите лица във всички общини, защото това е устойчивия път за повишаване качеството на живот и даване на шанс за трудова реализация.

Категория: