Днес, 05-и февруари 2016 година, бе подписан договорът на КТ „Подкрепа” за обучение на безработни лица  за проект на КТ „Подкрепа” с името „Хоризонти”. Чрез изпълнението на проекта ще се осъществят поредица от мерки за целенасочено въздействие сред особено уязвими групи на пазара на труда. „Хоризонти” предвижда реализирането на дейности, които да гарантират осигуряването на комплексна подкрепа за участниците, която да спомогне за трайното им устройване на работно място.

Проектът е част от Националния план за действие по заетостта (НПЗД) за 2016-та година. Заложеният общ  брой лица, предвидени да бъдат обучени, е 1150 души на територията на на територията на следните Дирекции „Регионална служба по заетостта”: Бургас; Благоевград; Варна; Ловеч; Монтана; София; Хасково. Първите обучения от проекта стартират на 15-и февруари (понеделник), като са предвидени да приключат до края на юли месец.

Важна подробност е, че до края на годината по проект „Хоризонти” е заложено 460 обучени лица да бъдат наети чрез субсидирана и несубсидирана заетост, заяви Конфедералният секретар и ръководител на проекта Любка Георгиева.

Строителният квалификационен център към Ф “СИВ” – “Подкрепа” е една от организациите, които ще обучават в следните градове: Кърджали, Момчилград, Кирково, Хасково, Стара Загора, Чирпан, Ихтиман и Самоков.

Категория: