На 7 и 8 декември 2015 г. в Стара Загора КТ „Подкрепа” проведе своя Редовен Конфедеративен съвет.  По време на събитието се обсъди работата на Конфедерацията за 2016 г. относно осигуряването на по-качествени работни места. Засегната бе и темата за по-големи възнаграждения, както и по-голяма сигурност на работното място.

Категория: