На 10-ти декември се проведе първа среща между представителите на двата синдиката в бранш “Водоснабдяване и канализация” – Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” – “Подкрепа” и НБС “Водоснабдител” – КНСБ и председателя на Съюза на ВиК операторите относно преговорите за нов БКТД. На срещата беше приета процедура за начина на водене на преговорите и бе взето решение същинските преговори да започнат на 12-и януари 2016-та година в сградата на К “Подкрепа”.

Категория: