Депозиран е проект за повишаване на квалификацията на работници във „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

Партньори в проекта са „ВиК“ АД, гр. Ловеч, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, Строителния квалификационен център и езикова школа „Магнаура“ АД. Водеща организация е водоснабдителното дружество. Целта на проекта е да повиши квалификацията на 117 работници и служители, като са заложени квалификационни курсове за външни и вътрешни ВиК връзки, за изучаване на английски език, за компютърна грамотност и за придобиване на ключови компетенции. Срокът за изпълнение на мероприятия по проекта е предвидено да бъде 7 месеца.

Кандидатстването с този проект е по втора фаза на оперативната програма и партньорите успяха да го депозират в регионалното Бюро по труда , гр. Ловеч в последните дни на месец февруари т.г. Очаква се в следващите два месеца проекта да бъде подкрепен и да получи финансиране от ръководството на Агенция по заетостта.

Категория: