За първи път сред синдикатите от Източна Европа бе реализирано обединение, като отговор на засилващата се глобализация на капитала и социалния натиск от световната финансова криза.

Добрият пример в тази насока дойде от строителните синдикати в северната ни съседка Румъния – FGS Familia и FNSCM „Angel Salingny“. Обединителният конгрес бе предшестван от два паралелни конгреса на двата синдиката, като всички тези мероприятия се проведоха в румънския черноморски курорт „Юпитер“ в периода 16-20 юни. Сред гостите бяха председателя на Ф „СИВ“-„Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис и председателя на СРС „Подкрепа“, гр. Бургас г-н Иван Костадинов. Цялостният процес за обединение стартира преди няколко години, като благодарение на коректността, подхода без задни помисли, откритостта и разбирането, че обединението прави силата, доведоха до подписването на специален протокол между ръководствата на двата синдиката. Интересното е, че до обединението двата синдиката членуваха в две различни конфедерации – „Cartel ALFA“ и „FRACIA“. Чрез подписаният протокол и базирайки се на решенията на обединителния конгрес бяха решени два основни проблема – какво да бъде ръководството на общия синдикат и в коя синдикална централа да се членува. С оглед равнопоставеност бе определено, че синдиката ще има двама съпредседатели в лицето на президентите на двата обединяващи се синдиката – г-н Дан Кристеску и г-н Еуген Колчену. За зам.председател бе определена досегашната вицепрезидентка на FGS Familia г-жа Рамона Велеану, а главен секретар стана досегашния главен секретар на същия синдикат г-н Георге Балачану. Мястото за заместник на главния секретар бе възложено на г-н Еуген Султан като представител на FNSCM „Angel Salingny“. Конгресът упълномощи новото ръководство на обединения синдикат да проведе преговори с всяка една конфедерация (за сведение в Румъния общо има пет синдикални конфедерации), за да бъде разрешен въпроса за членството в конкретна синдикална централа. Името на новия синдикат е също компилация от имената на двата синдиката – FGS Familia „Angel Salingny“, а обединената синдикална членска маса е близо 100 000 члена, като конгреса определи регионалното структуриране, така че в максимална степен синдиката да бъде в услуга на своите членове и да отговори на мотото на конгреса – „Един професионелен синдикат – един социален вектор“.