В стотици милиони се изчислява междуфирмената задлъжнялост в строителния бранш.

Най-големият длъжник към строителите в България е държавата – отделни министерства и общини. Въпреки постигнатите договорености в началото на годината между Камара на строителите в България, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството дължимите пари се изчисляват на над половин милиард и има забава при изплащането. Самият министър на финансите преди няколко дни подхвърли анонс към всички фирми, чакащи плащания, да редуцират исканията си с 10%, за да им бъде гарантирано разплащане. Към тази форма на институционален рекет държавата е принудена поради продължаващата световна финансово-икономическа криза и поради наследените проблеми от предишното правителство. Такива причини изтъкват днешните властимащи, но те по никакъв начин не задоволяват и не разрешават проблемите на най-засегнатия бранш в страната – строителния. Именно това провокира строителния бизнес да започне консултации със синдикатите за общи действия. Конкретна такава среща е планирана между представители на ръководствата на Камара на строителите и двата синдиката – Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ и ФНСС – КНСБ. Очакванията са социалните партньори в строителния бранш да представят обща позиция и антикризисни мерки пред Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на регионалното развитие  и благоустройството.

Категория: