Ден преди крайният срок (27 август 2014 г.) бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2014 г. във всичките три икономически дейности, в които Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ има изградени синдикални структури.

Спрямо 2013 г. с 6,6 % е най-голямо увеличението на минималните осигурителни доходи за икономическите дейности „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, следвано от увеличението с 3% за икономическата дейност „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“ и с най-малкото увеличение от 1,2% за икономическите дейности „Строителство на сгради“, „Строителство на съоръжения“ и „Специализирани строителни дейности“.

Конкретните нива на минималните осигурителни доходи за 2014 г. са публикувани в настоящият сайт в раздел „Документи“, папка „Споразумения за МОД“.

Категория: