На 24 януари 2013 г. бе подписан анекс (допълнително споразумение) към Браншовия КТД за системата на ВиК.

С него се променя размерът на минималното основно трудово възнаграждение за бранша (320 лева), считано от 01 януари т.г. и се корегират минималните гарантирани нива на заплатите на работещите в случай на финансови затруднения на отделно ВиК дружество.

Категория: