Новият БКТД за ВиК бранша бе регистриран в ИА „ГИТ“ под № 1 от 17 януари 2012 г., съгласно чл.53, ал.3 от КТ.

Уведомителното писмо за регистрацията е публикувано в папката „ОКТД,БКТД“ на сайта на федерацията, в края на целия текст на браншовия КТД.

Категория: