Във връзка с организацията и провеждането на VІІІ-та редовна национална конференция на федерацията бяха взети следните решения на Федеративния съвет:

1. Конференцията да се проведе в периода 27-29 април 2011 г. в гр. София;

2. Квотата за участие на представители на структурите на федерацията в конференцията е:

–   от 5 до 50 члена – 1 делегат;

–   от 51 до 100 члена – 2 делегати;

–   от 101 до 150 члена 3 делегати и т.н.

3. Учредените след 16 декември 2010 г синдикални секции на федерацията, участват с по 1 представител (делегат) на конференцията.

4. По право на конференцията участват:

– Членовете на Изпълнителния съвет на федерацията;

– Членовете на работните комисии по подготовката на документите и организацията на конференцията;

– Председателя на Федеративната контролна комисия.

5. Критерии за участие в конференцията са:

– платен членски внос за м. декември 2010 г. вкл.;

– платени по 3.00 лв на член от синдикалната секция, съгласно решение на Федеративния съвет от 15.10.2010 г.;

6. Срокът за подаване на протоколите с избраните представители (делегати) на синдикалните секции за конференцията е 01 март 2011 г.

7. Задължава Мандатната комисия на федерацията до 31 март да изготви Протокол с избраните представители (делегати) и да го предостави на Изпълнителния съвет с оглед изпращане на писма до работодателите.

Категория: