От 2 до 4 декември 2009 г. в гр. София се проведе Федеративен съвет. Беше приет отчета за изминалата година и беше одобрен и приет бюджета за 2010 г. Бяха приети две декларации и едно писмо-обръщение до Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

 

Категория: