Провежда се Федеративен съвет в град София. На събитието присъстват представители на секциите на Федерацията от […]
Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено обсъждане на […]