Под номер 5782 е проекта на Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, който ще се осъществи с финансовата помощ на […]
На 8 февруари се навършват 20 години от учредяването на първия свободен и независим синдикат в […]
Анекс към Колективния трудов договор в Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) бе сключен на 2 декември. Съгласно […]
Федерация „СИВ”-„Подкрепа” защити проект по Социално инвестиционния фонд (СИФ), чиято цел е институциализиране и създаване на […]
На 18 декември бе сключен Отрасловия колективен трудов договор за дейностите от стро­и­тел­с­т­во­то, стро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия, бла­го­ус­т­ройс­т­во­то, […]
В изпълнение на микропроект  № 5872 стартира социологическо проучване сред строителните фирми в цялата страна. След […]
В периода 8-11 юни т.г. в Брюксел се проведе осмия редовен конгрес на Европейския синдикат на работещите […]
На 26 май се проведе обществено обсъждане относно утвърждаване на цени за първия регулаторен период на […]
На 21 май в парк-хотел „Москва“ в гр. София се проведе заключителното конферентно мероприятие (кръгла маса) […]