На 7 септември 2010 г. бе подписан новия браншов КТД за работещите в пътното строителство, пътното […]
За трите бранша, обхващащи членовете на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ бяха договорени минималните осигурителни доходи за 2011 г. На […]
С решения на Федеративния съвет на Ф „СИВ” – „Подкрепа”от 31.03.2010 г., и на Изпълнителния съвет […]
На 1 април т.г. бе подписан новия КТД в Агенция „Пътна инфраструктура“. Договора е с валидност […]
На 11 февруари 2010 г. бе депозирано до министъра на труда и социалната политика инж. Тотю […]
Успешно приключиха преговорите със Съюза на ВиК операторите в България за сключване на нов Браншов КТД, […]
На 18 декември т.г. се проведе третата по ред среща за сключване на БКТД в системата на […]
От 2 до 4 декември 2009 г. в гр. София се проведе Федеративен съвет. Беше приет […]
На 9 април председателят на федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис съвместно с ръководители на професионални […]
Съгласно одобрения план за действие на микропроект № 5872 през месец април ще бъдат организирани и […]
През месец януари т.г. успешно положиха изпити за придобита квалификация първите работници и служители на „ВиК” […]
Във „ВиК” ЕАД – гр. Бургас продължава обучението на персонала по компонентите „Вътрешни ВиК мрежи”, „Външни ВиК мрежи” и „Административно обслужване”. […]