Анекс към Колективния трудов договор в Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) бе сключен на 2 декември. Съгласно […]