Днес, 28-ми ноември 2023-та година, в град София се провежда откриваща конференция по проект “ProSDinWater”. На […]
Провежда се семинар на синдиката на работещите в строителството и индустрията за строителни материали в Сърбия […]
След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор […]
Делегация на Ф “СИВ” – “Подкрепа” гостува на нашите колеги от Синдиката на работниците в комуналните […]
Днес в гр. Созопол се проведе отчетно-изборно събрание на Младежката мрежа на ФСИВ-Подкрепа. На събранието бе […]
В дневния ред на мероприятието е заложен отчет на Изпълнителния съвет за периода 22.06.2023 – 27.09.2023, […]
Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено приемане на […]
В периода 7 и 8 юни 2023 година се проведе втора работна конференция по проект BASE […]
На 27.4.2023 година, в град София се проведе XI-та национална конференция на Федерация “Строителство, Индустрия и […]
Пореден успех за Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. След дългогодишен опит като партньор в […]