Камара на строителите в България

  Камара на строителите в България (КСБ)  е  независима, доброволна, професионална  oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание … Продължете с четенето на Камара на строителите в България