Българска браншова камара „Пътища“ е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България.  В камарата членуват, както пътно-строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.