Име: Иоанис Партениотис

Длъжност: Председател

Образование: Висше

Телефон за контакт: 0888624073

E-mail: fciw@techno-link.com