В град Рим, Италия се проведе Финална Конференция по проекта BASE на тема “Еволюция на процесите на информация и консултиране: как да ги управляваме?”. Проектът, който продължи над година и половина, има за основна цел да развие участието на служителите в предприятията чрез повишаване на осведомеността и принос към прилагането на правото и политиките на ЕС в тази област.
По време на Конференцията бе представен финалният доклад на проекта, както и бе проследено развитивто на процесите на преструктуриране и стратегическо позициониране на мулти-националните компании.

На събитието от страна на Ф “СИВ-“Подкрепа” присъстват председателят на Федерацията Иоанис Партениотис, заместник-председателят Йордан Йорданов и Федералният секретар Пламена Партениотис. От страна на Федерацията участие още взимат председателят на структурата в “Софийска вода” Цветанка Танева, председателят на „Огняново К“ АД Тодор Шиеков и председателят на “Хайделберг Матириълс” Здравко Николов.