Днес, 28-ми ноември 2023-та година, в град София се провежда откриваща конференция по проект “ProSDinWater”.

На мероприятието присъстват представители на водещата организация – Ф “СИВ” – “Подкрепа”, както и партньорските организации в лицето на македонските ни колеги от SUTKOZ, малтийския синдикат GWU, FEMCA CISL от Италия, Съюза на ВиК операторите в България (СВикОРБ) и ORM – организация на работодателите в Македония. Проектът ProSDinWater” е насочен към подобряване на социалния диалог във ВиК сектора чрез детайлно идентифициране на фактори за измерване на неговата ефективност и тестовото им прилагане на международно ниво.

 

Предвидено е и създаване на SWOT анализ, негов отчет, който да бъде представен на прес конференция, както и създаване на работни групи по държави.