Проведе се в град София кръгла маса на тема “Подобряване на социалния диалох в сектор “Строителство”. Мероприятието е част от изпълнението на проект “TANSIRC II – Към нов старт на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа” в кооперация на Камара на строителите и “Ф СИВ“-„Подкрепа“.

 

От страна на Федерацията присъства заместник-председателят Йордан Йорданов. Той изнесе детайлна презентация на тема “Препоръки за развитие и подобряване на имиджа на строителния сектор”. Сред другите засегнати теми бяха “Проект Tansirc II: Основни цели и очаквани резултати” от г-жа Мариета Атанасова, КСБ и “Представяне на резултати от проведено проучване по проект Tansirc II” от г-н Васил Киров.