Днес в гр. Созопол се проведе отчетно-изборно събрание на Младежката мрежа на ФСИВ-Подкрепа. На събранието бе направен отчет за дейността на младежката структура за последните четири години. Обсъдиха се теми и идеи за предстоящи младежки инициативи и обучения. Бе избрано и новото ръководство на структурата в лицето на: Милен Василев -Вик Габрово Председател

Веселина Андрязова – зам.председател Вик Варна

Наблюдващ комитет:

Светлозара Пенчева Вик Русе

Михаела Георгиева ОПУ Бургас

Мюмюн Мюмюн Вик Айтос

Мартин Димитров Вик Варна

Елионира Каменова Вик Кърджали.

Категория: