Провежда се Федеративен съвет в град Созопол. В дневния ред на мероприятието е заложено приемане на бюджет за 2023 година, отчет по изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 и за цялата 2022 година, избор на Национален Стачен Комитет, избор на Федеративна Контролна Комисия, както и представяне на доклад относно активностите за изминалия мандат на Младежка Мрежа към Федерацията.

Категория: