Пореден успех за Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”. След дългогодишен опит като партньор в международни проекти, Федерацията спечели първия си гранд по проектна програма на Европейската Комисия като водеща организация. Проектът “ProSDinWater” е насочен към подобряване на социалния диалог във ВиК сектора. За целта Ф “СИВ” -“Подкрепа” обединява усилия с 6 участника в лицето на македонските ни колеги от SUTKOZ, малтийския синдикат GWU, FEMCA CISL от Италия, Съюза на ВиК операторите в България (СВикОРБ) и ORM – организация на работодателите в Македония. Наред с тях в “ProSDinWater”  като асоциирани партньори се включват италианските колеги от CISL,  Европейската Федерация на работещите в публичните услуги (EPSU) и  EurEau  – европейска асоциация на ВиК операторите в Европа.

Екипът на Ф “СИВ” – “Подкрепа” проведе първата си работна среща по проекта и набеляза стъпките, по които успешно да изпълни набелязаните цели за следващите 24 месеца.