Наименование на проекта: Пост Ковид възстановяване и дигитален синдикализъм

Номер на проекта: ETUC project 2021 – 11

Номер на договора за финансиране: VS/2021/0214

Период на изпълнение: 15 месеца

Финансираща институция/програма: ЕКП

Общ бюджет: 119 572.50 евро от които  5% съфинансиране

Роля на КТ „Подкрепа“ в проекта: Главен изпълнител

Партньори по проекта: Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, ТУКОТ „Подкрепа“ и САС „Подкрепа“

Целидигитален синдикализъм, засилване на дигиталните умения; Видимост и обхват, както и дейности за организиране на капацитет; Укрепване на социалния диалог и колективното договаряне, със специален акцент върху националните планове за възстановяване; Насърчаване на зелен и/или цифров преход

Целеви групичленове на синдиката

Основни дейности: проучване на дигиталните умения; анализ на резултатите от проучването; обучения на теми „Дигитална компетентност”, „Първа помощ на работното място”; „Организиране за сила“; разработване и промотиране на дигитални услуги на синдиката; информационна-дигитална кампания; подобряване на вътрешната комуникация;