Провежда се Федеративен съвет в град София. На събитието присъстват представители на секциите на Федерацията от цяла България. По време на мероприятието се представи отчет на ИС за периода 27.09.2022 – 30.11.2022, както и отчет по изпълнение на бюджета на Федерацията за III-то тримесечие на годината. На съвета още започна подготовка за XI Редовна Национална отчетно-изборна Конференция на Федерацията. Проведе се и избор на делегати за XI редовен Конгрес на КТ “Подкрепа”.

Категория: