Днес, 29.06., в град Люблин, Полша се провежда Финална конференция по проект ECMIN 4.0. По време на събитието се представи обновеният уеб сайт с информация за минималните условия на труд в строителството за всики европейски държави, на всички европейски езици в това число и на български. От страна на Ф “СИВ” – “Подкрепа” участие взе заместник председателят на Федерацията Йордан Йорданов.