Подписан е нов ОКТД за отрасъл “Строителство” между социалните партньори от Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа”, Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ и Камарата на строителите в България.

Въпреки тежката ситуация ние, социалните партньори, успяхме да насградим стария ОКТД и договорихме по-високи нива на заплащане, завишени с коефициент от 1,25. Така бе постигната договорка за увеличение на минималните работните заплати за всички категории труд с 10%. Отделно в новия договор е заложен и както и допълнителен отпуск при кръводаряване и при раждане на дете. Друг основен момент е и ново приложение 2 към договора, чрез което се създава алгоритъм за съвместни действия на работодателите и синдикатите при предотвратяване на разпространението и последствията от пандемии.

Документите от новия ОКТД може да откриете тук:

ОКТД 2020-2022

Приложение 1 към ОКТД 2020-2022

Приложение 2 към ОКТД 2020-2022

Категория: