На 14.07.2020-та година бе подписан новият Браншов колективен трудов договор в дейностите “Събиране, пречистване и доставяне […]