Днес отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. Заедно със Световния Строителен Синдикат (BWI Global Union) ви призоваваме да си спомним за хора, загинали, инвалиди или болни по време на работа и кампания за предотвратяване на бъдещи злополуки и болести.

Тази година темата на седмичната кампания на BWI е „Защита на работниците – спиране на COVID-19“. Кризата дълбоко засегна работещите хора по света.

“Въпреки затварянето и съкращенията на строителни площадки, ние не трябва да допускаме пандемия да изгражда стени и отделения между работниците, когато се борим за защита на здравето, безопасността и поминъка си”, казва генералният секретар на BWI Амбет Юсън.