Днес, 21-ви февруари 2020 г., в сградата на КТ “Подкрепа” се проведе втора национална конференция на тема “Справяне с недекларирания труд в сектор Строителство”. На събитието присъстваха представители от социалните партньори, както и Федеративни представители. Начало на мероприятието даде председателят на Ф “СИВ” – “Подкрепа” Иоанис Партениотис, изнасяйки приветствена реч.

От страна на партньорите на проекта, презентация на тема “Честна работа, честна игра. Кажи НЕ та недекларирания труд в сектор строителство” изнесе заместник-председателят на Федерацията Йордан Йорданов.Конференцията продължи със задълбочена дискусия относно доби практики и иновативни методи за превенция на недекларираното експлоятиране на работна ръка, както и механизми за информираност на постъпващите в работния процес.

 

Категория: