Провежда се 13-ти Конгрес на EFBWW в град Виена. На събитието присъстват 240 делегата от всички страни членки и кандидат-членки на ЕС. Сред тях, от страна на “Подкрепа”, е председателят на Ф “СИВ” – “Подкрепа” и вицепрезидент на КТ “Подкрепа” Иоанис Партениотис. Откриването на мероприятието бе направено от президента на EFBWW Дитмар Шафер, като поздравления отправиха ощегенералният секретар на BWI Амбет Уисон, заместник-генералният секретар на ETUC Естер Линч, президентът на групата на работниците в Европейския социален и икономически комитет (EESC) Оливър Рьопке и европейският депутат Йохан Даниелсон. По време на Конгреса ще бъде отганизиран избор на ново ръководство – президент, 3-ма вицепрезидента, генерален секретар, а също така одитен комитет и председатели на отделните комитети – строителство, дърводобив и дървопреработване, безопасни и здравословни условия.

Ще бъде приета и Програмата за дейността за следващия период 2020-2023.