На 21-ви октомври в град София бе подписано ново споразумение за държавни служители и КТД на работещите в АПИ. На събитието присъстваха председателят на Федерация “Строителство, Индустрия и Водоснабдяване” – “Подкрепа” Иоанис Партениотис и  Георги Терзиев – председател на УС на Агенция ПИ.

Подписаните документи може да откриете тук:

Категория: