Ф “СИВ” – “Подкрепа” съвместно с Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива(EFBWW)  има удоволствието да обяви старта на новата интернет страница по проект ECMIN (European Construction Migration Information Net). Сайтът и неговото приложение предоставят кратка информация за заплати, условия на работа и права на строителните работници за всички европейски страни и на всички европейски езици. Строителните работници ще могат да намерят полезни връзки и контакти на представители на профсъюзни организации, готови да им съдействат и да им осигурят подкрепа при необходимост. Адресът на платформата е www.constructionworkers.eu

Проектът е свързан с прилагането на европейската Директива 2014/67 EU, касаеща командироването на работна сила в рамките на евросъюза. През изминалия месец в Братислава се проведе и заключителна конференция, организирана от EFBWW, в чиято работа на участие взеха 49 представители на 27 строителни синдиката от 21 страни от Европа. България бе представена от делегация на Ф “СИВ” – “Подкрепа”, в която бяха включени председателят инж. Иоанис Партениотис, председателят на ФКК – Йордан Йорданов и г-жа Теменужка Христова – секретар на “Подкрепа” в “Еврометалстрой ” АД.

Категория: