На 11-ти декември 2015-та година в заседателната зала в сградата на КТ “Подкрепа” в София се провежда заседание на Федеративния съвет. На него ще се разглежда отчетът за дейността на изпълнителния съвет за последните три месеца от годината; отчетът по изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2015-та година; бъдещият бюджет за 2016-та година, както и ще бъде направена презентация от експертите на Конфедерацията за състоянието и бъдещото развитие на ВиК сектора.

Категория: