Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ депозира проектно предложение на тема „Иновации в социалния диалог в строителния сектор“.

То бе депозирано на 2 февруари т.г. в Центъра за развитие на човешките ресурси Програма „Леонардо да Винчи“ – ниво „Мобилност“. Партньор на федерацията по проекта е румънската синдикална федерация на строителните работници FGS FAMILIA „Anghel Saligny“. Като т.нар. мълчаливи партньори, подпомагащи дейностите в проекта са съответните работодателски организации в строителния сектор в България и Румъния, а именно – Камара на строителите в България (КСБ) и ARACO. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, като неговата цел е обмяна на опит, знания и умения относно създаването, организацията и функционирането на бипартидни социални фондове. Предвижда се в проекта да вземат участие 10 специалисти от България, представители на Ф“СИВ“-„Подкрепа“ и КСБ. Заложеният в проект бюджет е в размер на 15 000 евро.

Категория: