Двата синдиката от ВиК сектора – Федерация „СИВ“-„Подрепа“ и НСБ „Водоснабдител“-КНСБ, съвместно със Съюза на ВиК операторите в България, договориха процедурата за воденето на преговори по новия Браншов колективен трудов договор и определиха 29 ноември т.г. за дата на началото им.

Съгласно процедурата на всяко заседание по време на преговорите ще се води протокол, който ще отчита съгласуваните и дискусионните текстове от договора. Всяка една от организациите по преговорите ще бъде представлявана от до 7 души.

Първото заседание на преговарящите екипи ще бъде на 29 ноември 2011 г. от 14 часа в Старозагорски минерални бани.

Със свое решение от 15 септември 2011 г. Федеративния съвет на Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ определи в нейния екип да са включени представители от ВиК дружествата в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Търговище.

Категория: