Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ бе първият инициатор с конкретни текстове за подсигуряване на  целеви помощи за ВиК услуги на социално слаби граждани.

Повече от няколко месеца тази тема се обсъжда между социалните партньори в бранша, но всичко бе само в областта на „добрите намерения“ и „думи, думи и пак думи“. След като констатира, че е необходима конкретна стъпка в посока на реализирането на професионален дебат относно целевите помощи, ръководството на браншовата структура на Подкрепа – Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ разработи проект на наредба, уреждаща този казус, който бе разпратен до всички структури на синдиката и до ръководителите на всички ВиК оператори. По принцип този проект бе адмириран от председателя на Съюза на ВиК операторите в България г-н Ангел Престойски – управител на „ВиК“, гр. Враца и от отделни управители на ВиК дружества. Философията заложена в разработката е, че социално слабите български граждани, които получават целеви помощи за отопление, имат абсолютното право да получават подобни помощи и за ВиК услугите.

На проведеното заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество към МРРБ разработения проект на Подкрепа бе приет по принцип и бе определено той да бъде предложен като материал за дискусия с експертите на Министерството на труда и социалната политика, определени от министър Тотю Младенов. По този начин за пореден път Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ доказа своята ангажираност и сериозност за разрешаване на проблемите на ВиК бранша.

Категория: