Пресцентъра на КТ „Подкрепа“ разпространи декларация на Конфедеративния съвет от 16 март т.г. във връзка със задълбочаващата се икономическа криза в страната.

Братя и сестри!
Хора на труда!
Работници и служители!
Пенсионери и младежи!
Лекари и учители!
Държавни и общински служители!
Кадрови военнослужещи и полицаи!
Безработни, ученици и студенти!
Български граждани от страна в Европейския съюз!

Конфедеративният съвет на Конфедерация на труда „Подкрепа“, събран на свое редовно заседание днес, на 16 март 2010 г., с огромна тревога и безпокойство констатира:

Първо: Икономическата криза в България се задълбочава, публичните финанси са в критично състояние, страната е изправена пред срив на основни социални системи.

Второ: Заетостта прогресивно намалява, а тенденцията безработицата да достигне критични измерения се потвърждава. Нараства обедняването на населението. Разширява се невъзможността за посрещане на жизнените разходи и задълженията на домакинствата. Рискът от загуба на работа, доходи, жизнен стандарт, достъп до публични услуги, образование, здравеопазване, справедливост и права вече не е за утрешния, а за днешния ден на хиляди български граждани.

Трето: Отсъствието на целенасочена, обмислена, консенсусна, балансирана, възможна и ефективна антикризисна политика, която да разпредели равномерно неизбежната тежест на мерките за подобряване на финансовите, икономически и социални параметри на държавата и бюджета, става все по-очевидно. Стремежът и усилията към постигане на нереалистични краткосрочни и средносрочни цели като балансиран бюджет, размер на фискалния резерв, шоково нарастване на приходите в държавната хазна, ударно усвояване на средства от фондовете на ЕС, внезапна оптимизация на разходната част на бюджета, чудодейни обеми на чужди инвестиции и магически прогрес по пътя на кохезионната и конвергентна програма за достигане до приемливи европейски стандарти на обществено развитие, се оказаха несъстоятелни. Историческият опит се оказа забравен, предупрежденията – нечути и неразбрани, а добрата воля за сътрудничество – пренебрегната. Пазарният фундаментализъм продължи да бъде основният инструмент към социална Европа!

Четвърто: На дневен ред се поставят нови, още по-тежки рестрикции, ограничения, съкращения, задължения за обикновените граждани, за хората, които разчитат на своя труд, за да оцелеят. Намаляват се нетните доходи на държавната администрация, полицаите, военнослужещите и пенсионерите. Посяга се на бъдещето на България – нашите деца, като се намалява отпуска по майчинство наполовина. Денонсират се достижения в Кодекса на труда и посяга на колективното трудово договаряне. От обикновения български гражданин отново се изискват лишения, жертви и нови страдания, но никой не посяга върху придобивките на незаконно забогатялите.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ оценява, че:

Въпреки усилията на национално представителните работодателски и синдикални организации за разработване на действащи и ефективни антикризисни мерки, насочени към постъпления на свеж финансов ресурс, някои представители на правителството решиха, че ще е по-лесно да изземват от и без това мизерните доходи на населението.

Необходима е спешна смяна на философията и методите за управление на финансите на страната. В противен случай ни очаква финансов и икономически крах.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ предлага:

Първо: Спешно свикване на Кръгла маса с участието на правителството, национално представителните синдикални и работодателски организации, представители на съсловни организации и видни икономисти, на която да се обсъдят спешни мерки за спасяване на страната от колапс.

Второ: България се нуждае от Правителство на националното спасение! Убедени сме, че здравият разум на министър-председателя ще го доведе до правилното решение за неговото структуриране!

В заключение, КТ „Подкрепа“ предупреждава, че определени представители на управляващия екип имат намерение отново да се прехвърли тежестта на изхода от кризата върху българските работници и служители, върху труда! Това ще породи огромно социално напрежение в национален мащаб, което може да премине в спонтанни и неконтролируеми протестни действия.

В тази връзка Конфедерацията на труда „Подкрепа“ категорично се обявява срещу всякакво посегателство на законови или договорени с колективни трудови договори права и социални придобивки, извоювани от синдикатите в годините на преход, както и на отнемането им под каквато и да е форма от представителите на наемния труд!

Тази своя позиция КТ „Подкрепа“ ще отстоява пред всички институции, пред държава и работодатели, включително и чрез активни протестни и стачни действия в защита на своите членове, на българските граждани и население!

Категория: