От 29 септември до 2 октомври т.г. в Белград, Сърбия, се проведе редовната Европейска конференция на синдикатите членове на Световната федерация на работещите в строителството и дърводобива.

Присъстваха 108 делегати от 28 страни, представляващи 46 национални браншови синдиката. В дневния ред на форума бяха разгледани следните точки:

1. Запознаване с резултатите от реализацията през 2010 г. на приетия на редовния конгрес на федерацията стратегически план за действие;

2. Дискусия по тема „Осигуряване на заетост и синдикална защита на работещите в строителството, строителната индустрия, дърводобива и дървопреработването“;

3. Представяне на доклади за състоянието на синдикалното движение и мерките за преодоляване на кризата в строителството в 8 държави от Европейския континент;

4. Приемане на резолюции на конференцията;

5. Изключване на членове на ВWI;

6. Избор на членове на Европейския комитет на ВWI;

7. Избор на заместник-председатели на Европейския комитет на ВWI;

8. Избор на председател на Европейския комитет на жените на ВWI;

Бе отчетено, че през 2010 г. са реализирани 10 основни стъпки от стратегическия план на федерацията – 1. Сключване на споразумения и преговори с мултинационални компании, като Faber Castel, IKEA, Lafarge, Skanska, Strabag и др.; 2. Включване на синдикатите в обществено важни инфраструктурни обекти; 3. Развиване на глобална кампания за правата на мигриращите работници; 4. Въвеждане на общи стандарти за сертификация в дърводобива; 5. Кампания за безопасна работа при изграждането на спортни съоръжения (Световното първенство по футбол в Южна Африка и Европейското първенство по футбол в Полша и Украйна); 6. Лобиране за здравословни, сигурни и безопасни работни места; 7. Засилване участието на младежите и жените в синдикалните структури; 8. Подобряване на комуникацията между синдикатите; 9. Повишаване на ефективността и координацията при реализиране на плана за действие на BWI; 10. Подпомагане на глобалната и регионална финансова стабилност.

Бяха представени доклади за състоянието на синдикалното движение и предизвикателствата пред него в 8 държави – Белгия, Германия, Великобритания, Хърватска, Турция, Украйна, Финландия и Холандия.

Конференцията прие резолюция относно самонаетите работници в контекста на т.нар. фалшиви самонаети работници (bogus self-employed workers), предложена от британския строителен синдикат UCATT

Поради неплащане на членкски внос повече от 2 години бяха изключени от Световната федерация следните синдикати:

– Федерация на независимите строителни синдикати – КНСБ;

– Синдиката на работещите в дърводобива и водоснабдяването в Словакия;

– Синдиката на работещите в строителството и машиностроенето в Малта.

Бяха избрани членовете на Европейския комитет на ВWI, като титуляр на група 8 включваща синдикатите от България, Молдова и Румъния бе определен Иоанис Партениотис – председател на Ф „СИВ“-„Подкрепа“, а негови заместници са Василе Бадика – председател на федерацията на работещите в дърводобива и мебелната промишленост в Румъния и Петър Абрашев – председател на синдиката на работещите в дърводобивната промишленост и горското стопанство в България – КНСБ.

За председател на Европейския комитет бе утвърден Васко Педрина – председател на Швейцарския синдикат UNIA, а за негови заместници бяха избрани Иоанис Партениотис и Ларс-Аке Линдин – председател на синдиката на работещите довършителни дейности в Швеция.

За председател на Европейския женски комитет бе избрана Мерседес Ландолфи от Италианския строителен синдикат FILLEA-CGIL.